Apply for Head of the Reception positions

Hej!

Styrelsen lyser nu interimsval för ansvarsposter för mottagningen 2018. Söker gör du genom att mejla till styrelsen@k.kth.se, senast den 21 december.

Posterna som sökes är följande:

ÖpHverpHeus

HvispHeus

KronpHeus

BluffO

Vice BluffO

Kaosa (2st)

 

Det går även bra att söka vakanta poster på sektionen, skicka in ditt sök till styrelsen@k.kth.se.

Posterna som sökes är följande:

Revisor

Ordförande för CIA

Vice Talman

Masterskoordinator

Vice Ligandansvarig

---

The Chapter Board is calling for the election for the Reception 2018. Apply by sending an email to styrelsen@k.kth.se before 21 december.

The positions are:

ÖpHverpHeus

HvispHeus

KronpHeus

BluffO

Vice BluffO

Kaosa (2st)

 

You can also apply for vacant positions, submit your application to styrelsen@k.kth.se.

The positions are:

Auditor

Head of  CIA

Vice Talman

Masters coordinator

Vice Head of Liganderna