Valberedningen utlyser härmed personval till följande poster/The Election committee announces the positions available for SM2

**English bellow**

Vintern närmar sig med stormsteg och det är dags att lysa valet inför SM2!

Följande poster går att söka inför SM2:
ÖpHverpHeus
HvispHeus
KronpHeus
pH-bas
pH-sur
KAPTEN
STYRMAN
BluffO
vice BluffO
KAOSa 2st
Revisor
Revisorsuppleant
Ordförande CIA
C-red

För att söka någon post, skicka ditt sök till valord@k.kth.se, inkludera vilken post du söker, varför du söker den och varför du tror att du är lämplig.
Söket är öppet till den 4 november!

Alla uppgifter sparas fram till SM2 och kommer därefter att tas bort.

——————————————————————————————————————————-

The Election Committee hereby announces the following positions for SM2:

ÖpHverpHeus
HvispHeus
KronpHeus
pH-bas
pH-sur
KAPTEN
STYRMAN
BluffO
vice BluffO
KAOSa 2st
Auditor
Alternate auditor
President of CIA
C-red

To apply for a position, send your application to valord@k.kth.se and include which position you are applying for, why you are applying for that position and why you think you are suitable. The application is open until November 4th.

All information is saved until SM2 and is thereafter deleted.