Valberedningen utlyser härmed personval till följande poster inför SM3/The Election committee announces the positions available for SM3

**English bellow**

Nu är det dags att söka ansvarsposter inför SM3"!

Följande poster går att söka inför SM3:
Klubbmästare
Pubmästare
Sexmästarinna
KNUTO
KNUTVO
KNUTE
GenerÖl
Ölverste
Master Chef
Sous Chef
Revisorsuppleant
C-red

För att söka någon post, skicka ditt sök till valord@k.kth.se, inkludera vem du är, vilken post du söker, varför du söker den och varför du tror att du är lämplig.
Söket är öppet till den 18/1!

Alla uppgifter sparas fram till SM3 och kommer därefter att tas bort.

——————————————————————————————————————————-

The Election Committee hereby announces the following positions for SM3:

Klubbmästare
Pubmästare
Sexmästarinna
KNUTO
KNUTVO
KNUTE
GenerÖl
Ölverste
Master Chef
Sous Chef
Revisorsuppleant
C-red

To apply for a position, send your application to valord@k.kth.se and include who you are, which position you are applying for, why you are applying for that position and why you think you are suitable. The application is open until January 18th.

All information is saved until SM3 and is thereafter deleted.