Posterna inför SM4, sök fram till 31/3!

**English bellow**

Va med och gör sektionen ännu bättre! Sök poster till SM4!

Följande poster går att söka inför SM4:
Ordförande i Kemisektionen
Vice ordförande i Kemisektionen
Kassör
Styrelseledamot 4-6 st
Revisor
Revisorsuppleant
SNOK
Pas-K
Pas-Bio
Pas-King
TryggO
Masterskoordinator
Kas-K
Kas-Bio
Talman
Vice Talmän 2 st
TLCO
TLCnous
Direktör i Krexet 
Producent i Krexet
Ekonomichef i Krexet
PapaA
C-red
UK
Ligandansvariga 2 st

För att söka någon post, skicka ditt sök till valord@k.kth.se, inkludera vem du är, vilken post du söker, varför du söker den och varför du tror att du är lämplig.
Söket är öppet till den 31/3!

Alla uppgifter sparas fram till SM4 och kommer därefter att tas bort.

——————————————————————————————————————————-

The Election Committee hereby announces the following positions for SM4:

Ordförande i Kemisektionen
Vice ordförande i Kemisektionen
Kassör
Styrelseledamot 4-6 st
Revisor
Revisorsuppleant
SNOK
Pas-K
Pas-Bio
Pas-King
TryggO
Masterskoordinator
Kas-K
Kas-Bio
Talman
Vice Talmän 2 st
TLCO
TLCnous
Direktör i Krexet 
Producent i Krexet
Ekonomichef i Krexet
PapaA
C-red
UK
Ligandansvariga 2 st

To apply for a position, send your application to valord@k.kth.se and include who you are, which position you are applying for, why you are applying for that position and why you think you are suitable. The application is open until March 31st.

All information is saved until SM4 and is thereafter deleted.