Examination av introkurserna

På både torsdag och fredag kommer alla civilingenjörer att ha kontrollskrivningar i både kemi (Torsdag) och matematik (Fredag). Högskoleingenjörerna har istället ett kemitest samt en matteinlämning till på fredag. Om man klarar dessa så kommer det att ge 1,5 högskolepoäng styck. Dessa poäng räknas också in för CSN. Dessa är naturligtvis viktiga men det är samtidigt också viktigt att komma ihåg att dessa kurser inte är en del av programmet och inte räknas med när man tar examen. Kurserna är helt frivilliga och är inget som man ska oroa ihjäl sig över. Självklart är det dock nice att vänja sig vid att plugga och kontrollskrivningarna är bra sätt att få lite erfarenhet i hur man skriver en tenta.