Som företag finns möjlighet att synas genom Krexet. Detta kan vara allt ifrån annonsering i programbland, hemsida till pausunderhållning eller annat skoj. Möjligheterna är obegränsade.

Krexet är ett spex som drivs av cirka 50 ideellt arbetande studenter på Kemisektionen på KTH. Krexet startades 2009 och har sedan dess varje år satt upp ett nytt spex av engagerade studenter. Vi jobbar nu på vår nionde produktion, och vill, med hjälp av företagskontakter, skapa vårt bästa spex hittills. Krexet har föreställningar under våren och hösten vilket innebär dubbelt så stor möjlighet till exponering av ert företag. Krexets föreställningar vänder sig framförallt till övriga studentsektioner på KTH, deras familjer och vänner.

För att veta mer om priser och möjligheter kontakta marknadsföringsgruppen på marknadsforing@krexet.se