Moderna tider eller mänskliga huvudrättigheter

Innan millennieskiftet var oron i världen stor inför vad skiftet skulle innebära för världens teknologi. Alla hoppades att den så kallade millenniebuggen inte skulle ställa till med problem, men dessa förhoppningar besannades inte. Vitala datorsystem och samhällsfunktioner kraschade och för en tid var allt kaos. Ur detta kaos följde 00-kriget som kam att definiera det nya milleniets första decennium och lämna efter sig en förändrad värld.

Mycket av den teknik som utvecklats under 1900-talet föll i glömska efter det att den infrastruktur som denna teknik byggt på raserats, men inte bara teknologi utan även mycken av den biologiska mångfalden gick förlorad. Människorna hankar sig framåt på de sätt de kan i den värld de nu lever i, och återuppbyggnaden går långsamt.

Island som redan innan 00-kriget var en isolerad plats blev ännu mer avskuret från omvärlden än tidigare och under decennierna som följde tog Islands samhällsutveckling en egen riktning. Skillnaden mellan fattig och rik är mycket stor, underklassen lever i misär och har knappt mat för dagen medan överklassen lever väl på underklassen.

Karaktärer

 • Brutus Isberg - Ludvig Bönke
 • Katla Jakobsdóttir - Karolina Seigel
 • Pierre Morbergsson - Anders Nilsson
 • Freyja Björksdóttir - Karin Fagerland
 • Jakob Creutzfelt - Max Carlsson
 • Charlie Spinner - Anton Lagerholm
 • Sofia Spinner - Lovisa Pettersson

Sånger

 • All american prophet
 • Rich Girl
 • Some nights
 • Dikter på fel sätt
 • United states of Eurasia
 • Little Girls
 • Skyfall
 • Summer night City
 • In spirit Golden

Eller-titlar

Eller…

 • Nokia 3310 - återkomsten
 • den postapokalyptiska eddan
 • att skära ned på befolkningen
 • vi hade ingen val
 • hemlighuset
 • en god ingenjörskonst!
 • minnen av Biologi A
 • att orientera med slaktkarta
 • en kocks bekännelser
 • pappa fixar biffen
 • bacon är också människor
 • ingen häst i lasagnen
 • eller VA FAAAN!
 • ryck upp dig
 • PETA i maten
 • slutet gott allting gott
 • man tager vad man hafver
 • på Island kan ingen höra dig skrika
 • den man inte dödar, den städar
 • vad blir det till middag
 • den enes död är den andres bröd
 • stoppa korven!

Ensamblen

Direktionen

 • Karin Andersson - Direktris
 • Ekonomichef - Sara Sundblad
 • Isabelle Forslund - Producent
 • Konstnärlig ledare - Astrid Helmfrid
 • KXM-chef: Louise Waldenström

Produktionsgruppen

 • Hanna Asplund - Regissör, manuschef
 • PR-Chef - Sara Björk
 • Dekorchef - Jonas Cham
 • Teknikchef - Jonas Bjarre
 • BDS-mamma/koreograf - Joanna Messmer
 • Kostymchef - Linnea Stenbeck
 • Maestro - Henrik Lindquister

Scen

 • Karolina Seigel
 • Lovisa Pettersson
 • Anton Lagerholm (Regiassistent)
 • Max Carlsson
 • Karin Fagerland
 • Anders Nilsson
 • Ludvig Bönke

Biroll, dans och sång

 • Linnea Österberg
 • Theresa Hesselbom
 • Alexandra Holmgren
 • Gustav Wändell

PR

 • Malin Arvidsson
 • Emil Sundäng Peters
 • Gabriella Jensen
 • Viktor emlund
 • Marie Lycksell

Dekorgruppen

 • Filip Friberg
 • Anders Melander
 • Gustav Bergentz
 • Johan Berggren
 • Jennie Andersen
 • Jonas Cham
 • Emelie Pollack

Kostym

 • Jennie Olofsson
 • Sandra Blomgren
 • Adam Ericsson
 • Jonas Lantto
 • Linnéa Blomquist
 • Hanna Tano
 • Fredrik Mathiasson

Teknik och media

 • Philip Wessman
 • Jonas Bjarre
 • Marcus Jawerth
 • Johanna Svedenlöf
 • Andreas Hober

Orkester

 • Henrik Land (bas)
 • Max Karlander (synth)
 • Björn Schmidt (gitarr)
 • Andreas Salomonsson (trummor)

Krexmästeri

 • Joakim Tisell
 • Erik Melander
 • Mikael Ekström
 • Björn Alander
 • Cecilia Heimer

Manusgruppen

 • Anton Lagerholm
 • Johan Berggren
 • Astrid Helmfrid
 • Micke Strid
 • Anders Nilsson

 

Affisch

Programblad