Meeting summon to Unga Forskare Stockholm's annual meeting

Kemisektionen är härmed kallade till Unga Forskare Stockholms årsmöte den söndagen 25:e februari kl 12:00.

Mötet kommer att vara i UFS:s lokal på Polhemsgatan 38.

Bifogat finns Kallelsen i sin helhet och två motioner (motion 1, motion 2).  All information om årsmötet och handlingar kommer att läggas upp på UFSs hemsida.

Skicka in eventuella motioner till styrelsen@ufs.se senast den 11/2 samt nominera massa folk till styrelse, valberedning och revisorer till valberedningen@ufs.se!