Apply for Nr 1

Nr1 sökposter 2019.png

Nu öppnar Styrelsen en post som kallas Nr1.

Nummer ett är ettans post i styrelsen! Som nummer ett deltar du i styrelsens möten och möten med organansvariga. Det innebär att man får inblick i styrelsens arbete, stor möjlighet att påverka sektionen och en chans att testa på nya och spännande utmaningar. 

Söket sker via formuläret på: https://kongligkemi.com/apply-for-nr1

Number One is a spot for first years on the Chapter Board! As Number One you will take part in the Board’s meetings as well as meetings with the association heads. This means that you will get a first hand look at how the Chapter Boards works, the possibility to influence the Chapter, and a chance to test new and exciting challenges.

You apply through the form here: https://kongligkemi.com/apply-for-nr1