Academic Resource

Hos Academic Resource finner du en bred variation av tjänster, allt från laboratorie- och processingenjör till QA och chefspositioner. Vi har både juniora och seniora roller.
Vad är du intresserad av? Hör av dig till carin.helander@academicresource.se

At Academic Resource you will find a wide variety of services, ranging from laboratory and process engineer to QA and managerial positions. We have both junior and senior roles.

What are you interested in? Please contact carin.helander@academicresource.se

Academic resources annons.png